TRAWA poprvé v novinách!

Dne 3.2. 2017 vyšel skvělý článek o spolku TRAWA a projektu v denních novinách. Byl to den, kdy jsme se měli proč veselit a radovat na 1. KONOPLESE s novým sedmičlenným týmem TRAWA v Ostravě.

Napsali o projektu TRAWA v moravskoslezském deníku a následně v dalších médiích. Proč? Protože předseda a zakladatel spolku i projektu TRAWA, Ing. Tomáš Ružovič poslal na žádost redaktora článek, který vysvětloval problematiku konopí a cíle spolku. No a jak už to bývá pan redaktor to vzal za své a správně! Jsme moc rádi, že to vyšlo jak to vyšlo, nicméně originální text článku zaslaného redaktorovi je uveden níže ke stáhnutí. Zmíněný skvělý článek v novinách je excelentně napsaný a vystihuje v jádru to nejpodstatnější. Tímto chceme Moravskosleskému deníku poděkovat a těšíme se na další spolupráci.

trawa-2xb201702_denik-630

Odkaz za článek:

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/konopi-pro-ostravsko-jako-alternativa-za-uhli-20170205.html 

Text původního článku zde:

KONOPÍ PRO OSTRAVU
Ing. Tomáš Ružovič 29.1. 2017
Mýtus jménem KONOPÍ, obecně lze říci, že se jedná o léčivou bylinu, avšak částečně zakázanou, zatracovanou, pomluvenou rostlinu. Její skutečný význam byl znásilněn politiky západu i východu v minulém století. Historie užitečného spojení člověka a konopí sahá až skoro do pravěku! Důkazy jejího využití jsou staré přes 5. tisíc let a pomohly vývoji lidstva a jeho civilizace! Jen v 19. století se používala rostlina k výrobě nejen lodních lan, námořních plachet, pracovních textilií a oděvu, papíru používaných od bible až po peníze, ale i běžných léčebných přípravků. Dokonalostí překypovalo i využití konopného semínka od potravin k oleji nebo chemie až kosmetiku. Tuto dokonalost začínáme objevovat i my v tomto století vědeckým způsobem, trapně pomalu a prakticky znovu. Jsme tak moc moderní, že jsme málem zapomněli na to tradiční! Konopí je čím dál víc populárnější a využívané už nejen ve světě rádoby vyspělých zemí, ale i u nás, hurááá.
Někteří lidé mají i přesto často strach myslet, nedivím se. Jsou to důsledky minulých režimu na světě i anti konopnou politiku krmící předsudky lidí na konopí.  Ale nechápu zesměšňování pravdivosti a užitečnosti konopných produktů s míněním, že se každý hned omámí, nebo že uživatel je i pachatel trestného činu. Není přestupkem, když si koupí někdo v obchodě něco s obsahem konopného oleje, semínka či biomasy vyrobené z konopí. Obavy nejsou vůbec na místě, nejsou nutné, jedná-li se o produkty, které jsou vyrobené z legálního konopí, tzv. konopí k technickým účelům nebo konopného semínka.
Jedná-li se o produkty tzv. domácí výroby z marihuany, měl by být člověk víc než obezřetný. Proč taková obezřetnost? Konopí k technickým účelům stejně jako semínko neobsahuje vysoký obsah omamných látek, kdežto tzv. marihuana (ganja, gif, travka, skero, skunk, atd) vypěstovaná v neřízených venkovních (Out door) nebo domácích (indoor) podmínkách bez povolení od státních složek, odborné kontroly kvality růstu i produktů, a odborné aplikace (např. dávkování) je nejen trestné, ale také jistým způsobem to je hazard se zdravím. Můžeme se nekontrolovaně omámit, mít veselé i depresivní stavy a ohrozit svou dobře nekontrolovanou činnost i okolí (např. řízení pod vlivem), ale rozhodně nás to neotráví, nezpůsobí to fyzickou závislost a narkomanii, nepoškodí to orgány víc jako alkohol! Avšak obecně to zpomaluje systematickou regulaci a legalizaci léčebného konopí, kterého je málo pro ty, jež umírají nebo jsou nemocní! (Podobně jako nelegální držení zbraní a jejích získávání omezuje legální možnosti využití zbraní pro vlastní ochranu)   
Možná jste v rozpacích, když čtete, že existuje konopí, konopí k technickým účelům, marihuana, léčebné konopí. Pokusím se vysvětit podstatný rozdíl, který je klíčový ve formě využití. V zásadě, správně „konopí“ je historický, zakořeněný název pro všechny druhy rostlin rodu Cannabis, v článku je myšleno jako konopí k technickým účelům, nebo jiným, s obsahem psychoaktivních a omamných látek pod 0,3%.  Dříve byly pěstované, zpracovávané a používané veřejností odrůdy s nízkým obsahem sledované, regulované, psychoaktivní a omamné látky známe pod THC (delta-9-tetrahydrokanabinol). Konopí, které má obsah THC pod 0,3% hmotnosti je podle schválených odrůd legálně pěstováno některými zemědělci i dnes. Produktem této rostliny s velice nízkým obsahem THC jsou právě semínka, vlákno, biomasa (stonky), a tzv. herba (složená z květu listu) i přesto, že obsah THC v různých částech muže být odlišný, nesmí podle zákona překročit limitní hodnotu 0,3% THC pro ČR ! V opačném případě se „skokově“ jedná o konopí s vyšším obsahem THC, jehož pěstování, držení i zpracování je přinejmenším přestupkem a v nejhorším případě trestným činem. Tento trestný čin je souzen podle množství rostlin, účelu, a závažnosti. Vyhodnocuje to soud s přihlédnutím na okolnosti a základě podkladu od policie ČR. Teoreticky podle zákonu může být pěstování, zpracování a držení konopí s obsahem 0,4% THC (prakticky neúčinné z hlediska psychoaktivity a aplikaci několika gramů na osobu) stejně trestné, jako držení několika kilogramu heroinu nebo tvrdé, nebezpečné drogy! Trochu vtipné, nemyslíte?  Slavná paní marihuana je právě charakteristická tím, že obsahuje více než 0,3% THC, často od 5 do 20 %. 
Kdy je však marihuana lék? Slavná marihuana je v hledáčku většiny světových expertů, vědců a investoru protože četné studie se přibližují k důkazům o jejím možném využití k léčbě u různých nemocí pro různé lidí. Nelze ji však patentovat jako lék. Takže je to komplexně složité, charakterizovat a jednoduše systematicky řídit její aplikaci. Proto se tvoří systém výzkumu zaměřených na kvalitu konopí, charakter člověka, jeho prostředí a druh nemoci jako např.: rakovina, roztroušená skleróza, bolest, psychické problémy, a mnohé jiné s hodnocením rozsahu účinnosti. K těmto účelům je nutné, aby právě prodej léčebného konopí podléhal oprávněnému pěstování, povolení k prodeji, řízené regulaci pohybu materiálu, kontroly kvality rostliny a monitoringu stavu pacienta podobně jako u některých legálních léků. Až teprve pak, můžeme nazývat marihuanu léčebným konopím. V opačném případě se jedná o neschválenou léčbu produktem, o kterém nevíte co vlastně obsahuje z hlediska chemie a biologie. Vnímejme to podobě, jako by jste si chtěli dělat pilulky antibiotik sami doma bez zkušeností. Z toho chemického hlediska se jedná například o kontrolu kvality pomocí analýzy obsahů potenciálně léčivých nepsychoaktivních a neomamných kanabinoidů (CBD, CBDa, CBG, CBGa, CBN,…) pracujících společně s THC a kyselinou THCa na procesech léčby s různou účinnosti u různých lidí na různé nemoci! Jedná se však také i o monitoring obsahů nebezpečných látek např. těžkých kovů, které migrují kořeny z nekvalitní půdy do rostliny až ke květu podobně, jako pesticidy, herbicidy a jiné toxické látky, jež mohou více škodit než pomáhat. Z biologického pohledu se hlídají obsahy plísní, bakterií a viry v rostlině, které mohou při špatném zpracování přeměnit užitečný účinek na noci proseděné na toaletě nebo proležené ve zkroucené křeči v posteli a v nejhorším případě zajistit výlet na infekční oddělení. Kdo by však vše levně změřil zahrádkářskému pěstiteli?  A jak se k legálnímu kvalitnímu léčebnému konopí dostat, to je už otázka, kterou by měl chtít umět vyřešit především  Váš lékař! Nebo stačí být jen kvalitně informovaný? Ano, možná stačí.   
Rozdíly mezi názvy naznačily, že pěstování a zpracování konopí k technickým účelům, dříve hojně využívané, je legální v ČR. Stejně jako pěstovaní máku do 100 m2 bez ohlášení na celní úřad, je bez problematické pěstování i legálně získaných, certifikovaných semínek odrůd konopí, schválených pro pěstování v ČR.  Mák přece také jíte, a přitom obsahuje alkaloidy, jež jsou také na seznamu psychoaktivních a omamných látek, jako je například morfium, prekurzor pro výrobu heroinu! Květy máku také občas někdo pro okrasu pěstuje, a semínka jsou k dostání běžně v supermarketu! Konopí na malé ploše může poskytnout příjemný stín u plotu stejně, jako podpořit život včel a ptáků a po zpracování, kontrole kvality na obsah THC, může nabídnout spoustu produktů, které si může člověk doma sám vyrobit pro vlastní nekomerční účely, a to od mastí, čajů, oleje, semínka, atd. Ti zručnější jej zpracují i na vlákno, pazdeří, a mohou se naučit vyrábět stovky dalších kreativních produktů od stavby, dekorací, papír přes textilie, lanka atd…, a to bez obav, legálně, jen je třeba vědět jak!
Jestli jste se dočetli až zde, je možné, že Vás konopí zajímá a máte nyní ten nejzákladnější přehled o konopí. Ale celá problematika konopného průmyslu je mnohem bohatší, složitější, ale i zajímavější. Konopí přináší potenciál nejen zahrádkářům, ale i průmyslovým oborům. Může poskytnout lidem práci a společnosti tisíce produktů podobně jako těžba uhlí či zpracování dřeva. Průmyslové využití konopí k technickým účelům je na rozdíl od uhlí udržitelné, šetrné k životnímu prostředí, přináší jistou alternativu polykulturního pěstování (více rostlin na jenom poli) a především tisíce udržitelných produktů dávající lidem radost, zdraví, práci a jistotu. To vše se přiblížilo letošní rok i k Ostravě. V Ostravě vznikla nová větev neformálně vzdělávacího, experimentálního občanského spolku TRAWA z.s., který je součástí stejnojmenného projektu TRAWA, vzniklého před několika lety, kdy zrod myšlenky vznikl právě na půdě Ostravského kraje v hlavě studenta Ing. Tomáše Ružoviče, narozeného také v Ostravě, jež žil v hornické rodině v Ostravě a zde i vystudoval biotechnologie. Šancí pro Ostravu je právě vznik konopných biotechnologiích, možná i podniku TRAWA, který chce právě v rámci tohoto projektu realizovat i na Ostravsku. V rámci tzv. konopných biotechnologií spolek TRAWA organizuje aktivity pro lidi, aby se seznámili a dělali užitečné věci. Po baťovsku, neformálně vzdělávací, praktickou formou se krok po kroku naučí to, co je baví, zajímá a co by chtěli dělat. Můžou se naučit pěstovat byliny i konopí, zpracovávat je, podílet se na vzniku komunitního systému zpracování konopí ve svém okolí, experimentovat, realizovat výrobu produktů, které je možno uplatnit na rostoucím novém trhu udržitelných potravin, kosmetiky, možná i léků, chemických přípravku, stavebních a konstrukčních hmot, oděvním průmyslu, ale i vzdělávání a sociální sféře.  Tato příležitost konopí pro Ostravu přinese regionu v konečné fázi nejen obnovu pracovní síly, snížení nezaměstnanosti a přiláká světové investory, ale dokáže ozelenit a částečně uzdravit Ostravu a její region. Ambiciózní projekt je však mladý a vyžaduje odborníky na ekonomiku, marketing, konstruktéry, spolehlivé dělníky a zemědělce a v neposlední řadě lepší zázemí, investory a více nadšenců pro dobrou věc. Celý projekt TRAWA je nyní ve fázi začátku a aktivity spolku nabízí veřejnosti a členům zúčastnit se vzdělávacích tématických seminářů, praktických experimentů v přírodě, na zahradách, organizací exkurzí a expedic. Pro ty odvážnější, spolehlivé, co to myslí vážně, je možná i spoluúčast na vzniku zpracovatelského, mobilního, komunitního centra, projektování strojů, logistice, plánovaní a organizování komunitní zemědělské činnosti a v poslední řadě tu je příležitost i pro tvorbu podnikatelských plánů, investic a obchodních aktivit.
Celá činnost je v začátcích a potýká se však s různými překážkami, které však zvládáme řešit. Možná je pravda, že lehké cesty nikam nevedou, a konopná cesta není lehká, a proto je to příležitost pro odvážné bojovníky, pracanty a rázovité lidi se smyslem  pro stále vyšší cíl. Konopí pro Ostravu přináší Ostravák skrze projekt TRAWA i pro Ostravaky jako další příležitost realizovat se v nově rostoucím, nejen konopném odvětví, jež je průsečíkem mnoha průmyslů. Konec konců i konopný kořen se používal v Číně podobně jako uhlí a celá rostlina může být alternativou místo uhlí, jež přinese plody všem, kteří to dotlačí do konce nebo budou aspoň fandit projektu TRAWA.     

 

Publikováno v Uncategorized.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *