Spolek TRAWA

SPOLEK TRAWA z.s.

Účelem spolku je neformální vzdělávání, výzkum a vývoj technologií a produktů z užitkových rostlin, bylin, plevelů, biomasy, odpadu a jiných surovin s cílem zvýšit kvalitu života lidí, živočichů a ochrany životního prostředí.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v zemědělství, průmyslu, obchodu, zdravotnictví, školství a životním prostředí.

Podrobnosti o spolku:

Ustavující schůze byla 6.1. 2016.

Spolek byl zapsán byl dne 11. 2. 2016 u Městského soudu v Praze pod názvem TRAWA z.s.

Spisová značka: L 64630  vedená u Městského soudu v Praze.

Identifikační číslo (IČ): 047 22 655.

Sídlo spolku:  Čisovická 401, 252 10  Mníšek pod Brdy.

Bankovní spojení: 2200979435 / 2010 (FIO Banka)

Název transparentního účtu: TRAWA z.s.  

ID datové schránky: ipkvgx6

Právní forma: spolek

Předseda: Ing. Tomáš Ružovič

Místo předseda: Jaroslav Struška

Kdo může být členem ?

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15-ti let. Nezletilé osoby musí mít  písemný souhlas zákonného zástupce s úředně ověřeným podpisem.

Co Vám přinese členství ?

 • Efektivní trávení volného času.
 • Naučíte se vyrábět spoustu věcí z přírodních materiálů (domácí kosmetika, kulinářské recepty, výroba dekoračních předmětů,  pěstování bylin a rostlin, zpracování rostlin).
 • Naučíte se poznávat řadu volně rostoucích rostlin v přírodě a  živočichy.
 • Zábavnou formou si rozšíříte své znalosti z biologie, chemie, matematiky, fyziky, ekologie, topografie aj.
 • Dozvíte se zajímavosti o způsobech ochrany životního prostředí.
 • Získáte nové přátele a kontakty na odborníky.
 • Můžete se zúčastnit zajímavých akcí (přednášky, výlety, expedice,  přednášky, experimenty).
 • Účast na výzkumech.
 • Můžete si zvýšit kvalitu svého života a kvalitu života Vašich zvířecích miláčků.
 • Některými aktivitami můžete pomoci druhým lidem nebo přírodě.

Jak se stát členem? 

 1. Kontaktujte nás na  info@trawa.cz
 2. Vytiskněte, vyplňte a pošlete podepsanou přihlášku (pdf. PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU vzor 18.2..)
 3. Uhraďte roční členský příspěvek (ve výši 200 Kč a více) na účet u FIO banky č. účtu 2200979435/2010. Do poznámky uveďte své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM PODEPSANÍ PŘIHLÁŠKY, a Slova “ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ROK xxxx.“
 4. Poté  Vám  na Váš e-mail zašleme informaci o vzniku Vašeho členství.
 5. U již stávajících členu, prodlužující si členství se zasílá v poznámce vše stejně, avšak bez data podepsání přihlášky. 

Jaké jsou požadavky na člena? 

Základem je zajímat se o činnost spolku a jeho aktivity. Chtít spolupracovat. Výhodou je aktivní  účast na akcích, nebo přímo jejich organizování.  Žádné další  požadavky nejsou.

Zapálený člen může prezentovat spolek a jeho aktivity veřejně,  může  být  zvolen  za delegáta spolku a nebo získat odbornou funkci ve spolku.

Jak efektivně podpořit spolek v jeho rozvoji?  

Spolek můžete podpořit dobrovolnickou činností a zaujetím pro cíle spolku.

Vaše případná finanční nebo materiální podpora je vítaná. 

Účel darů je definovaný v darovací smlouvě. (pdf. zde Darovací smlouva TRAWA- 18.2. Vzor )

STÁT SE ČLENEM BIOTECHNOLOGICKÉHO KLUBU TRAWA – VÍCE NA www.trawa.cz/klubovna  

Získané finanční prostředky a dary budou sloužit k uhrazení nákladů na aktivity spojené s účelem spolku:

Dle rozlišení dané SPECIFICKÝM SYMBOLEM níže uvedeným:

 • Neformálního vzdělávání (konference, výlety, exkurze, přednášky, semináře) SPECIFICKÝ  SYMBOL: 0001
 • Výzkumné a experimentální aktivity (suroviny pro výzkum, analýzy) SPECIFICKÝ SYMBOL: 0002
 • Informační činnost (administrace, webové stránky, časopis) SPECIFICKÝ SYMBOL: 0003
 • Dobrovolné sbírky (účelové sbírky na podporu ochranu životního prostředí, zdraví lidí a zvířat) SPECIFICKÝ SYMBOL: 0004
 • Administrativní všeobecné použití (učetnictví, služby, admin.) BEZ SPECIFICKÉHO SYMBOLU (příp. 0000)
 • BIOTECHNOLOGICKÝ KLUB TRAWA – Zkratka do poznámky BKT (specifický symbol je 0006)

KE STAŽENÍ: 

 1. NOVÉ Vnitrni_smernice_spolku_TRAWA_schválené_ 29.2.2020
 2. PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU TRAWA z.s. vzor 18.2.2017
 3. NOVÉ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – BIOTECHNOLOGICKÝ KLUB TRAWA 
 4. NOVÉ PLNA_MOC_HLASOVÁNÍ_VALNÁ HROMADA(SESKUPENÍ)
 5. Prezentace projektu TRAWA
 6. Výpis ze spolkového rejstřiku 
 7.  Stanovy_ZS_14.2.2018_schvalena_VH17.2.2018
 8. Darovací smlouva TRAWA – 18.2. Vzor
 9. Darovací smlouva Materiál 4.7.2016 Vzor
 10. NOVE Smlouva o pronajmu SPOLKEM TRAWA z.s. _VZOR2020
 11. NOVE GDPR souhlas pro spolek TRAWA z.s. 2020

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ:

 1. Zapis_ze_schuze_valne_hromady_29.2._2020-TR
 2. Zápis ze strategického plánování na  2019_TRAWA_29.12.2018
 3. Srpen 2016
 4. Zápis_ze_schůze_valné_hromady,_21.1._2017 M
 5. zápis ze schůze valné hromady (seskupení) 17.2.218
 6. VH 2019 Zapis ze seskupení 2.3. 2020 Ov-PR

ÚČETNÍ ZPRÁVY:

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *