O nás

TRAWA  je název projektu, zapsaného spolku, složený z prvních písmen ve slovech, charakterizující projekt:

T echnology – technologielogo-trava
R esearch – výzkum
A dvanced – pokrok
W eed – plevel, konopí, traviny…
A pplication – aplikace

Myšleno v překladu jako „Technologie a výzkum v pokročilé aplikaci konopí a plevelů (BYLIN)“

LOGO TRAWA 

Šestiúhelník symbolizuje 6 elementů, základ (pra)hmoty, dva konopné lístky (zubaté čárkovité žilnaté) symbolizuji jednotlivý lístek z typického dlanitého listu konopí. Dva lístky symbolizují samce a samici, zápor a klad, věci jež se navzájem doplňují. Opačné směry natočení lístku symbolizují časovou souslednost, rotační plynulost. Natočení osy lístku, které je rovnoběžné naznačuje pomalý, stabilní a dynamický růst v čase. Lístky mají pilovité zoubky a ostrý tvar zvýrazňující dynamičnost a ostrost. List je symbolem přírody, chráněné šesti úhelníkovou hradbou, kde uprostřed roste TRAWA – zkratka slov, dávající filosofický směr projektu.

CÍL

Cílem je hledat nové cesty, jak rozšířit environmentální a léčebné využití konopí a jiných weed-produktů ve společnosti. Úkolem je podpořit vědu a výzkum ve veřejné sféře společně s neformálním vzděláváním mládeže a veřejnosti s praktickou aplikací všech zkušeností alternativní formou.

VIZE 

Projekt TRAWA  chce  podpořit ekologické, sociální a ekonomické aktivity lidí a již fungujících spolků a společností a být ekonomicky i strategicky udržitelný. Do budoucna chce rozvíjet vzdělávání, vývoj a malovýrobu prototypů, výrobků a vznik společensky ušlechtilých aktivit pro veřejnost. Chce vytvořit aktivní společnost, kde budou produkty a služby užitečně sloužit společnosti, zvířatům i přírodě ve vzájemném souladu.

Spolek TRAWA je první oficiální právnickou organizací, která má posouvat realizaci projektu TRAWA kupředu a združovat lidi a aktivity, vzdělávat a organizovat společenské akce s cílem poznání, vzdělání, sebezdokonalování a rozvojem.

Chceme rozvíjet vzdělání, poradenství a transfer odborných informací  k veřejnosti společně se službami v této oblasti. Snaží se o aplikaci nových, nebo praktických poznatků při řešení určitých specifických problému v oblasti životního prostředí, rostlinné výroby a produkce konopných produktů aj. zahradnických, zemědělských a dalších aktivit a s nimi spojených problémů. Forma společenských schůzí, výletů, expedic, exkurzí je jednou z aktivit, kde probíhají tyto přenosy informací.

AKTIVNĚ PREZENTUJE ČINNOSTI A INFORMACE NA FACEBOOKU

fb

www.facebook.com/trawa.cz 

POSKYTUJE MOŽNOST SEBEREALIZACE V TOM, CO VÁS SKUTEČNĚ BAVÍ A CO UMÍTE NEBO CHCETE UMĚT! 

HISTORIE 

Projekt byl založen  v roce 2014 biotechnologem Ing. Tomášem Ružovičem. Po neúspěšném prosazení rozsáhlejších výzkumu na univerzitě v Ostravě a touze experimentovat, šel vlastní cestou. V rámci rodinné podpory a přátel uskutečnil několik experimentů a po studiu vyvodil závěr, že tato oblast má velký potenciál a je třeba ji popularizovat a rozšiřovat společně s vírou v konopí. Ve společnosti AQUATEST a.s., nalezl částečnou oporu, začal experimentovat. Byly založeny první stránky projektu (http://trawa1.webnode.cz/). Posléze byl napsá článek na téma“Aplikace technického konopí v ochraně životního prostředí v průmyslu a energetice v EU“ ve spolupráci s kolegy, kde bylo v rámci prezentace článku na konci zveřejněno i zahájení projektu TRAWA. Po schválení názvu kamarádem P. Zapletalem, otcem  (jednatelem spol. NEJCOM), a dalšími přáteli byly vytvořeny webové stránky www.trawa.cz .

Listopad 2014

Oficiálně byl projekt TRAWA zveřejněn a zahájen 7.11. 2014 na Mezinárodní konferenci Cannafest 2014.  Tento projekt vznikl spojením dřívějších neůplných E-projektů HEMP:: TRUE , WILL-RISE,  a několika nápadů nových produktů z konopí, které vyžadují výzkum, vývoj a technologie, sloučením PhD. aktivit zakladatele a připojení nadšenců, kolegů a lidí, kteří tento projekt podporují.

Listopad 2015

Nyní  projekt TRAWA připravuje založení spolku TRAWA z.s.  a dalších právních subjektů. Součástí projektu je 7 aktivních lidí a přes sto příznivců a odborníků. Je vyvinuto několik produktů, které se připravují k zavedení na trh EU. Připravují se aktivity, informační media (1. Časopis TRAWA), výzkumné aktivity a spolupráce s podniky, právniky, ekonomy, univerzitami a investory.

Leden 2016 

Založen spolek TRAWA z.s. ke dni 6.1. 2016 Ing. Tomášem Ružovičem (Předsedou), Jaroslavem Struškou (Místopředsedo) a JUDr. Alenou Čápovou (členkou výboru), zapsán na soudě 15.1. 2016.

Dne 16.1. bylo první neoficiální setkání zájemců o informace o projektu resp. spolku TRAWA v Mníšku pod Brdy v kavárně Malý Mnich v 18 h . Zde byly prezentovány a ochutnány novinky z dílny TRAWA a vize na rok 2016 a 2017. Účastnilo se jí 6 osob.

Dne 23.1. bylo první neoficiální setkání zájemců o informace o projektu resp. spolku TRAWA  v Ostravě Porubě v  restauraci Panorama v 15 h.  Zde byly prezentovány a ochutnány novinky z dílny TRAWA a vize na rok 2016 a 2017. Také byly rozdány otazníky a zahájené sociálně-sponzorské aktivity a jiná spolupráce se zájemci. Účastnilo se jí 9 osob.

Významné bylo i to že jsme 23.1. sponzorovaly 11. ročník hornického plesu na Hornicko-geologické fakultě VŠB v Ostravě třemi cenami složené z produktů z dílny TRAWA. Ze jsme sklidili pozitivní ohlasy na naše aktivity. A zahájili jednání o spolupráci s VŠB-TUO.

Únor 2016 

Dne 11.2. 2016 byl oficiálně zapsán na Městském soudě v Praze spolek TRAWA z.s. a tak začala nová éra projektu TRAWA.

Dne 14.2. předseda spolku TRAWA  Ing. Tomáš Ružovič navštívil pana Lapku ve Chlumu u Rakovníka a zahájil s ním jednání o spolupráci ve věci vývoje nových produktů z „nekvalitního pazdeří“ a hrubého koudelového vlákna.

Dne 20.2. byl úspěšné zrealizovaný turistický výlet po Brdech.

Fotky z výletu po Brdech. (Na 2 fotce, zleva: Ing. Tomáš Ružovič, JUDr. Alena Čápová, Jan Vojta)

tr turisti

Duben 2016 

17.4. 2016 – byl zorganizovanán další výet –  3. TRIP 2016 – PRVNÍ JARNÍ AKČNÍ PROCHÁZKU A SBĚR LÉČIVÝCH BYLIN V ÚDOLÍ BRDŮ  které se zůčastnilo celkem 7 lidí včetně dvou dětí.

Květen 2016 

7.5. 2016 – Byla uskutečněna první veřejná konferenční prezentace spolku TRAWAIMG_20160507_111243 na 1. veletrhu KONOPEX v Ostravě. Přednáška měla téma ECO HEMP CAMP – ekologický konopný kemp a další část prezentace byla zaměřena na konopné biotechnologie a ochranu životního prostředí. Nechyběla bohatá fotodokumentace aktivit spolku TRAWA. Přednášku přednášel předseda spolku Ing.  Tomáš Ružovič. Součástí aktivity bylo také upevnění vazeb s konopnými aktivisty a odborníky v oblastí bylin a seznámení delegáta pro severomoravský kraj Romana Wolfa a člena spolku Ing. Honzu Procházku, PhD.  s těmito lidmi. Nechyběla také propagace spolku rozdáváním nálepek a konzultace s účastníky veletrhu.

8.5. 2016 – Na experimentálních lokalitách v Jakartovicích bylo zasazeno technické konopí IMG_20160508_174815(schválená odrůda KC DORA, dodavatel HEMPOINT s.r.o.) Na experimentální lokalitě č. 1 – Jakartovice, bylo vysazeno (v 6 řádcích metodou hustého osevu) 120 m2 odrůdou KC DORA, kde je zasazený i čevený jetel a další rostliny pro vyživení půdy mezi řádky (80 cm). Na experimentální lokalitě č. 2 – Jakartovice, bylo vysazeno v 9 řádcích metodou sázení po 50 cm celkem 300 m2 odrůdy technickéh konopí  KC DORY. V jednom řádku byla experimentálně vysazena společně s konopím i slunečnice. Těmito experimenty jsme společně s účastníky Ing. Tomášem Ružovičem (Předsedou spolku) , Pavlem Kavanem, Ing. Honzou Procházkou, PhD. (člen spolku)  a Tomášem Ružovičem (NEJCOM TECHNOLOGY s.r.o.), zahájili experiment rozsáhlejšího pěstování a experimentu s konpím v Jakartovicích. Všechny tyto lokality jsou nahlášeny na celní úřad dle zákona 167/  1998 Sb. o návykových látkách. Níže je popsaný stručný přehled dalších aktivit, o nichž se dočtete více v článcích.

Červen až srpen 2016

Všechny akce byly zaměřené na vzdělávání v přírodě, práci s bylinami a konopím. Nejtěžší bylo odplevelení polí, které se provádělo jak jinak než ručně. Vedro a žízeň nás ubíjelo v odplevelování ale láska k práci a konopí nás motivovala a nakonec jsem dali jako krmivo a na kompost před dva kubíky plevele. I nepovedená noc na trávě, které se prakticky účastnil z půli jen 6 letý kluk a předseda byla svým způsobem poučující. Došli jsme k závěru že „někdy je lepší nadchnout jedno dítě a dát mu motivaci a směr, než přesvědčovat sto dospělých lidí bez zájmu“. Vyvrcholením byla konopářská exkurze, které se zúčastnilo celkem 5 lidí. Byl krásný den a počasí přálo prohlídce jak polí s konopím, tak sklízecí technice, zpracovatelským strojům produkující vlákno, pazdeří, brikety. Měli jsme radost z průmyslové exkurze ve skladu semínka. Ozářila nás čistota a krása technologie na zpracování oleje a pekárny na další produkty z konopného semínka. Další debaty a schůze byly více než plodné.

 

Září až listopad 2016

V tomto období se konaly spíše praktické schůze řešící produkty z konopí a bylin, výsledky z experimentů a další témata. Nejdůležitější činností byla ruční sklizeň technického konopí KC DORA na celkem 420 m2. Vytěženo bylo okolo 160 kg surové biomasy. Okvětní palice byly navzorkovány ustříhnutím cca 30 cm dlouhých částí v počtu 50 ks a vše bylo posláno do laboratoří AQUATEST  k neakreditované analýze. Po vysušení, homogenizaci a analýze bylo zjištěno, že květy neobsahují více jak 0,09% psychoaktivního kanabinoidu THC a obsahují 1,5 až 1,7% zdraví pozitivního, potenciálně léčivého CBD. Komerční hodnota 1 kg sušených květu je od 5000 Kč.  Po vytřízení a vysušení jsme dostali cca 15 kg této herby pro vlastní použití a experimenty, kolem 35 kg stonků na pokusy a zhruba 8 kg semínek na jejich dočištění se pracuje a mnoho kilo zkušeností a popularity.

  

Prosinec 2016

Předvánoční a vánoční čas byl klidný. Probíhaly přátelské schůze plné kreativních nápadů. Byl vyřešen problém svařování naplněných tup o objemu 50 až 230 mL v domácích podmínkách. Také vznikly nové produkty zaměřené na kompozity kombinující odpadní plasty a vlákna bylin. Na předsilvestrovské schůzy byly prezentovány aktivity spolku v roce 2016, a také orientace na webu , Roman Wolf byl navrhnut jako delegát pro severomoravský kraj a Ing. Jan Procházka PhD. byl navrhnut jako vedoucí pracovní skupiny pro pěstování konopí na Jakartovicku. Byl spušený marketingový projekt el. přírodovědného časopisu TRAWA, kde šefredaktorem je Ing. Tomáš Ružovič a místo šéfredaktorkou je  Ing. Monika Szarowski PhD. Přibili noví členové a počet členů se přiblížil k 14. Koncem roku 2016 bylo ve spolku 14 členů. Funkčně za 11 měsíců spolek narostl o 11 členů.

Vize na rok 2017 byla:

 1. zahájit pěstování konopí a bylin na severní Moravě s výzkumným a komerčním cílem. 
 2. prezentovat spolek TRAWA alespoň na jedné konferenci 
 3. mít koncem roku alespoň 30 členů ve spolku TRAWA
 4. zorganizovat alespoň 3 vzdělávací akce (exkurze, expedice, přednáška)
 5. vypracovat 3 čísla časopisu TRAWA a najít partnery na sdílenou reklamu  ( celkem 18 tis. Kč / číslo) 
 6. vytvořit 3 komerčně dostupné produkty připravené k uvedení na trh 
 7. začít budovat společensky prospěšné, produkční, komerční a ekonomické aktivity v rámci Projektu TRAWA
 8. Renovace zařízení na výrobu a produkci vyčištěného konopného semínka (min. 20 kg / den) a vyčištěné biomasy 

Leden 2017 

Leden byl na povrchu tichý jako voda, co břehy mele. Břehy byly naše mozkové buňky které byly mlety pod záplavou myšlenek, inovací a nápadů na jejiž testování a realizaci nebyl čas. Vznikaly nápady na potravinové doplňky, sladkosti , nápoje a stavební materiály kombinované s odpadními materiály tvoříci produkty. Hlavní bylo Však zaměřit se na sdílení nápadů s kolegy a rozvíjení příprav na časopis TRAWA, organizace výroby domácích produktů do tomboly na KONOPLES a také přípravy článku do novin. Nejdůležitější akcí bylo však stěhování mlátičky (zvanou „Mlátička“ na obilí a čističky semene (zvanou „Kral“) koncem ledna z Nasavrků do Jakartovic. Po úspěšném stěhování je v plánů zprovoznění a renovace, tudíž krom 4,5 tistíců nás čeká ještě mnoho dalších investic ( cca 15 tisíc)  abychom byli schopni vymlátit za den desítky kg konopného semínka v čisté kvalitě vhodné pro potraviny a výrobu oleje přímo na poli ve stanu 🙂 .

Únor 2017 

Proběhla asi nejpopulárnější část v  novorozeneckých dějinách spolku TRAWA. Napsali o nás v novinách, přesněji v moravskoslezském DENÍKU a vydané to bylo v den, kdy jsme se zúčastnili 1. Konoplesu v Ostravě. Sláva, která byla tak trochu předčasná, ale máme naději a rozkvět. Mezi členy spolku jsme postupně jsme formulovali směr a vizáž i témata v časopise TRAWA a zjistili jsme, že první číslo bude takový malý porod. Věřili jsme, že se vše stihne vytvořit dříve než bude 2. ročník konopexu a předseda a šefredaktor odjeden na  dubnovo-květnovou „aktivní dovolenou do Výškova“. Proběhlo také telekonferenční  seskupení kdy z 14 členu bylo formou skype, telefonu a osobně přítomno celkem 8 členů. Takže se chválila účetní uzávěrka s obratem něco okolo 5 tisíc, nové vnitřní směrnice a nové stanovy, připravené k ohlášení a zapsání na soud.

Březen 2017

Nejočekávanější akcí bal výlet do Zoo v Ostravě, který byl kvůli nepřízni počasí a malým dětem zrušen a přesměrovan na schůzi ve fungolf parku. Další byly  schůze a aktivity zaměřené na tvorbu a organizaci časopisu TRAWA, plánovaní setby konopí, bylin a renovace mlátičky.

Neformálně vzdělávací aktivity spolku 2016/2017

Info o proběhlých akcích 2016:

Info o proběhlých akcích 2017:

Info o proběhlých akcích 2018:

Info o proběhlých akcích 2019:

 • Námořnický ples 2019
 • Valná hromada 2019(VH 2019 Zapis ze schůze)
 • Konopex 2019
 • Sázení konopí 11.5. 2019
 • Vydaní čísla ČASOPIS TRAWA PEČE – JARO 2019 (25.5. 2019 – 1. s ISBN)
 • Noc na TRAWA
 • Exkurze skanzen Rožnov
 • Sklizeň konopí
 • Farllo + přednášky studentům

Info o proběhlých akcích 2020

 • Valná hromada 29.2. 2020 a založení biotechnologického klubu TRAWA
 • Projekt FARLLO běží díky kolegům z Ostravy a spolupráci s VŠB
 • Konopí odrůda Finola v Jakartovicích roste krásně a výsledky vypadají velmi zajímavě.
 • Proběhlo pár soukromých schůzí a hovoru a řada poradenských služeb .
 • Proběhla mini konference CBD fest v Praze v klubu swim kde bylo přednášeno  téma „jak hodnotit kvalitu konopí a CBD produkty“  pod hlavičkou TRAWA z.s.
 • Proběhl webinář o konopí a legislativě v období Korona karantény.
 • Proběhla sadba konopí v Jakartovicích
 • Proběhla sadba a zahradní práce s komerční odměnou v Jakartovicích ve spolupráci s partnerskou firmou GHM s.r.o.
 • Proběhlo odplevelení pole v Jakartovicích
 • Organizační schůze biotechnologického spolku TRAWA
 • Noc na travě 29.8. 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *