O nás

TRAWA  je název projektu, složený z prvních písmen ve slovech, charakterizující projekt:

T echnologylogo-trava
R esearch
A dvanced
W eed
A pplication

Myšleno v překladu jako „Technologie a výzkum v pokročilé aplikaci konopí a plevelů (BYLIN)“

LOGO TRAWA 

Šestiúhelník symbolizuje 6 elementů, základ (pra)hmoty, dva konopné lístky (zubaté čárkovité žilnaté) symbolizuji jednotlivý lístek z typického dlanitého listu konopí. Dva lístky symbolizují samce a samici, zápor a klad, věci jež se navzájem doplňují. Opačné směry natočení lístku symbolizují časovou souslednost, rotační plynulost. Natočení osy lístku, které je rovnoběžné naznačuje pomalý, stabilní a dynamický růst v čase. Lístky mají pilovité zoubky a ostrý tvar zvýrazňující dynamičnost a ostrost. List je symbolem přírody, chráněné šesti úhelníkovou hradbou, kde uprostřed vládne TRAWA – zkratka slov, dávající filosofický směr projektu.

CÍL

Cílem je hledat nové cesty, jak rozšířit environmentální a léčebné využití konopí a jiných weed-produktů ve společnosti. Úkolem je podpořit vědu a výzkum ve veřejné sféře společně se vzděláváním mládeže a veřejnosti s praktickou aplikací všech zkušeností alternativní formou.

HISTORIE 

Projekt byl založen  v roce 2014 biotechnologem Ing. Tomášem Ružovičem. Po neúspěšném prosazení rozsáhlejších výzkumu na univerzitě v Ostravě a touze experimentovat, šel vlastní cestou. V rámci rodinné podpory a přátel uskutečnil několik experimentů a po studiu vyvodil závěr, že tato oblast má velký potenciál a je třeba ji popularizovat a rozšiřovat společně s vírou v konopí. Ve společnosti AQUATEST a.s., nalezl částečnou oporu, začal experimentovat. Byly založeny první stránky projektu (http://trawa1.webnode.cz/). Posléze byl napsá článek na téma“Aplikace technického konopí v ochraně životního prostředí v průmyslu a energetice v EU“ ve spolupráci s kolegy, kde bylo v rámci prezentace článku na konci zveřejněno i zahájení projektu TRAWA. Po schválení názvu kamarádem P. Zapletalem, otcem  (jednatelem spol. NEJCOM), a dalšími přáteli byly vytvořeny webové stránky www.trawa.cz .

Listopad 2014

Oficiálně byl projekt TRAWA zveřejněn a zahájen 7.11. 2014 na Mezinárodní konferenci Cannafest 2014.  Tento projekt vznikl spojením dřívějších neůplných E-projektů HEMP:: TRUE , WILL-RISE,  a několika nápadů nových produktů z konopí, které vyžadují výzkum, vývoj a technologie, sloučením PhD. aktivit zakladatele a připojení nadšenců, kolegů a lidí, kteří tento projekt podporují.

Listopad 2015

Nyní  projekt TRAWA připravuje založení spolku TRAWA z.s.  a dalších právních subjektů. Součástí projektu je 7 aktivních lidí a přes sto příznivců a odborníků. Je vyvinuto několik produktů, které se připravují k zavedení na trh EU. Připravují se aktivity, informační media (1. Časopis TRAWA), výzkumné aktivity a spolupráce s podniky, právniky, ekonomy, univerzitami a investory.

Leden 2016 

Založen spolek TRAWA z.s. ke dni 6.1. 2016 Ing. Tomášem Ružovičem (Předsedou), Jaroslavem Struškou (Místopředsedo) a JUDr. Alenou Čápovou (členkou výboru), zapsán na soudě 15.1. 2016.

Dne 16.1. bylo první neoficiální setkání zájemců o informace o projektu resp. spolku TRAWA v Mníšku pod Brdy v kavárně Malý Mnich v 18 h . Zde byly prezentovány a ochutnány novinky z dílny TRAWA a vize na rok 2016 a 2017. Účastnilo se jí 6 osob.

Dne 23.1. bylo první neoficiální setkání zájemců o informace o projektu resp. spolku TRAWA  v Ostravě Porubě v  restauraci Panorama v 15 h.  Zde byly prezentovány a ochutnány novinky z dílny TRAWA a vize na rok 2016 a 2017. Také byly rozdány otazníky a zahájené sociálně-sponzorské aktivity a jiná spolupráce se zájemci. Účastnilo se jí 9 osob.

Významné bylo i to že jsme 23.1. sponzorovaly 11. ročník hornického plesu na Hornicko-geologické fakultě VŠB v Ostravě třemi cenami složené z produktů z dílny TRAWA. Ze jsme sklidili pozitivní ohlasy na naše aktivity. A zahájili jednání o spolupráci s VŠB-TUO.

 

 

VIZE

Projekt TRAWA  chce zároveň podpořit ekologické, sociální a ekonomické aktivity již fungujících spolků a společností a být ekonomicky i strategicky udržitelný. Do budoucna chce rozvíjet malovýrobu prototypů, výrobků a vznik společensky ušlechtilých aktivit pro veřejnost. Chce vytvořit společnost, kde budou produkty a služby užitečně sloužit společnosti, zvířatům i přírodě ve vzájemném souladu.

Chceme rozvíjet vzdělání, poradenství a transfer odborných informací od zdrojů k veřejnosti společně se službami v této oblasti. Snaží se o aplikaci nových, nebo praktických poznatků při řešení určitých specifických problému v oblasti životního prostředí, rostlinné výroby a produkce konopných produktů aj. zahradnických, zemědělských a dalších aktivit a s nimi spojených problémů.

AKTIVITY

Intenzivně spolupracuje na rozvoji veřejné dostupnosti kontroly kvality konopí (obsahy THC, CBD aj.) na  trhu v EU a vzdělávání v oblasti vztahu kvality konopí a bylin a jeho  správným, efektivním využitím jak v průmyslu tak v léčbě nemocí.

Využíváme propojování a kooperacíaktivních lidí, odborníků, průmyslu, výzkumných institucí, univerzit při řešení konkrétních úkolů – nápadů (TRAWACRAM, stavební materiály, hry, nápoje, recepty, poradenství aj.)  V rámci toho může poskytnout poradenství nebo připravit různé aktivity pro veřejnost (semináře aj.).

Dále se zaměřuje na domácí – experimentální zpracování konopí a jiných rostlin na využitelné produkty, které připravujeme podle Vašich potřeb a našich možností.

Zpracováváme informace a prezentuje je formou samo zdatového časopisu TRAWA, který se veřejně bude vydávat od roku 2016. Zde tvoříme a sestavujeme funkční redakční radu a TEAM časopisu TRAWA společně s investory a podporovatele. Forma bude elektronická určená především pro mobilní telefony. Pro předplatitelé časopisu bude i tištěná. Časopis se bude komplexně věnovat využití konopí, plevelům, bylinám, světu okolo nás a projektu TRAWA se speciální rubrikou pro děti a mládež (cca 1/4 časopisu).

AKTIVNĚ PREZENTUJE ČINNOSTI A INFORMACE NA FACEBOOKUfb

www.facebook.com/trawa.cz 

POSKYTUJE MOŽNOST SEBEREALIZACE V TOM, CO VÁS SKUTEČNĚ BAVÍ A CO UMÍTE!