KLUBOVNA OSTRAVA

V rámci projektu rekonstrukce brownfieldů v Ostravě vznikla s podporou organizace Refillova klubovna a pobočné sídlo spolku TRAWA z.s. na ulici Sadová koncem roku 2019.

BIOTECHNOLOGICKÝ KLUB TRAWA – OSTRAVA

Dne 29.2. 2020 bylo členy spolku a výborem spolku TRAWA z.s. řádně schválené založení BIOTECHNOLOGICKÉHO KLUBU TRAWA (dále jen BKT) se sídlem v klubovně Ostrava. Pravidla klubu spadají pod vnitřní směrnice spolku část XIII (zde.) Členové a partneři BKT přispívají na provoz této klubovny jak pracovně, materiálně a primárně i finančně ve sjednané výši uvedené na závazné přihlášce do BKT (od 3600 Kč/ročně) .

Tento klub porvozuje aktivity spolku TRAWA z.s. jak mimo klubovnu tak v ní a využívá klubovnu a spolkem pronajaté prostory . Klubovna je určena pro níže uvedené aktivity členů BKT vlastnicí členský průkaz spolku TRAWA z.s. Pravidla BKT jsou uvedeny ve vnitřních směrnicích spolku schválené na schůzi 29.2. 2020

„VYUŽÍVAT PROSTOR PRO REALIZACI NÁPADŮ JE VÍCE, NEŽ O REALIZACI MLUVIT“ T.R.N.

Účelem je vytvořit a realizovat aktivity na severní Moravě, vycházející z této klubovny. Vytvořít zázemí pro schůze, ekologickou osvětu, neformální výuku a experimenty.

Prostory slouží ke scházení se členů spolku, zájemců o informace či spolupráci. Je možné zde přebírat produkty od našich sponzorů a partnerů, materiály k výzkumu, učastit se plánování a realizaci malých experimentů v rámci výzkumu a projektů FARLLO, zaměřený na revitalizaci půd a ekologii. Slouží ke skladování pracovních pomůcek a surovin pro realizaci aktivit na severní moravě.

Osoby zodpovědnou za přístup do klubovny jsou:

Roman Wolf (604 745 840)

Jan Březina (727931407)

Ing. Tomáš Ružovič (734 480 580)

„ZÁKLAD USPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ JE FUNKČNÍ TÝMOVÁ PRÁCE“

Prostory jsou rekonstruované z darů od členů spolku, sponzorů, veřejných příspěvků, darů a dotací.

Na rekonstrukci a vybavení příjmáme finanční dary na č.u.

2200979435 / 2010 (FIO Banka)

Do poznámky zadejte prosím “ Dar klubovna Ostrava“

Prostředky budou využity na hygienické pomůcky, kancelářské vybavení, vybavení k osvětě a najmu a případným nutným nákladům spojené s provozem a využitím prostoru.

Pro další informace pište na:
rw-work@centrum.cz

PODPOŘILI NÁS:

ČLEN BIOTECHNOLOGICKÉHO KLUBU TRAWA – OSTRAVA 2020
SPONZOR KONOPNÉ VZDĚLÁVACÍ SADY TVOŘENÉ BIOTECHNOLOGICKÝM KLUBEM TRAWA
Víme co z odpady.